Mikroplar Nasıl Bulaşır

By | 09 Şubat 2012

MİKROPLAR NASIL BULAŞIR?
Mikroplar her yerde bulunabile, çabuk üreyerek çoğalan mikroorganizmalar olduklarından; havadan, sudan ve yiyecek maddelerinden bulaşabildikleri gibi, “taşıyıcı” adı verilen bit, pire, tahtakurusu, sinek ve böcek gibi hayvanlar yoluyla da bulaşırlar. Bazı mikroplar, üzerinde yaşadıkları evcil hayvanlara zarar vermedikleri halde, bunlar vasıtasıyla insana geçtikleri zaman hastalık yapmaktadırlar. İnsana geçen ve hastalık yapan mikroplar, bu insanın yakınında bulunan kimselere de kolayca geçebilmekte, böylece salgın hastalıklara yol açabilmektedirler.
organa zarar vermeye başlamaktadırlar. Mikropların vücuda girmeleri ile zarar vermeye başlamaları arasında geçen zamana “kuluçka devresi” denir. Her has

Bir vücutta mutlaka antikorlar galib gelecektir. Antikorlar, savaşı kazanınca lenfosit hücreleri, lenfa düğümlerine zafer işareti gönderirler ve antikor imalatı durur. Vücut bu antijenlere karşı bağışıklık kazandığından, aynı cinsten hastalık virüsleri kolay kolay zarar veremezler. Ayrıca çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar bulunmuş olduğundan, bu aşılar vasıtası ile vücuda bağışıklık kazandırılabilir.

1 Virüs, kuyruğu ile hücre zarıru delerek içeriye girer.
2 Bünyesindeki nükleik asidi (RNA ve DNA moleküllerini) hücre plazmasına boşaltır. Virüse ait RNA ve DNA molekülleri, hücre plazmasındaki benzer molüküllerle senteze girerek birleşirler. Ve çoğalarak hücrenin içini işgal ederler.
3 Hücre plazmasındaki RNA ve DNA’larla birleşen virüs nükleik asitleri, onları yeni virüs moleküllerine çevirirler.
4 Bilahare, virüs mekanizmasına uyan RNA ve DNA molekülleri birleşerek yeni virüsler teşekkül ettirirler.
5 Bu hücrenin işini bitiren ve sayılarını çoğaltan virüsler, hasta hücreyi terkederek komşu hücrelere saldırırlar.
Komşu hücreye saldıran yeni virüsler hemen farkedilirler. Zira, kılcal damarlar vasıtasıyla dokuya nüfuz etmeye çalıştıkları sırada birkaçı lenf damarları tarafından emilirler. Lenf plazması içinde bulunan lenfosit hücreleri, antijen maddelere karşı çok hassas olduklarından derhal lenf düğümlerine tehlike sinyalleri gönderirler. Lenf düğümleri aldıkları sinyal üzerine antijen virüslerle savaşmak üzere antikorlar üreterek tehlikeye maruz kalan dokuya gönderirler. (A-B-C).

Category: Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir