Check-up nedir check-up nasıl yapılır?

By | 08 Şubat 2012

CHECKUP FAYDALI MI?
Ülkemizde geçerli olan Batı tıbbi (ortodoks tıb metodu), son yıllarda yeni bir sağlık hizmetini neredeyse mecburiyet halinde benimsemiş durumda: Checkup. Bu tatbikat, belirgin bir hastalığı ve sıhhî şikâyeti olmayanlara da tavsiye ediliyor, hattâ daha sık tepeden tırnağa sıhhî kontrolden geçmelidirler, ince ince tıbbî tahliller yapılmalı, sıkı bir muayene edilmelidirler.
Birtakım özel sağlık işletmelerinin reklâm katkılarıyla da artık Batı’da milyonlarca kişi sanki yaşamları çekap’a bağlıymış gibi özenle ve düzenli olarak yaptırıyorlar. Bedenlerinde anormal belirtilerin yokluğunu garantileyerek daha uzun ve sağlıklı yaşamanın yollarını an yorlar.
Çekap nasıl yapılır?
Çekap, pek çok tahlil, sorgu ve muayene demektir. Diğer tıbbî tetkikler gibi bir anamnezle (sorgu) veya bir formun doldurulmasıyle başlar. Bu sorguda özellikle 40 yaşından itibaren kalb ve damar anormallikleri aranır. Meselâ kalb anjini, bayılma, baş dönmesi, sıkıntı, çarpıntı, kalb atımında hızlanma, baş ağrıları, yakın aile içindeki kalb hastalıkları veya tansiyon yüksekliği gibi. Bu belirtilerin büyük kısmı sterosklerozdan (damar sertliği) kaynaklanır.
Aranılan belirtiler arasında astımın kiler (veya genel anlamdaki aleıjiler) veya müzmin bir bronşitten şüphelendiren, çaba sonucunda soluk soluğa kalmak da var.
Sorgu günlük hayattaki alışkanlıkları da içine alır: Uykunun kalitesi, tütün ve alkol tüketimi, beslenme şekli, günlük yolculuklann süresi, ailevi veya meslekî meselelerin var olup olmadığı, hareketsizlik gibi.
Muayene ve tahliller
Fazla kiloların, özellikle kalb için oluşturduğu tehlike sebebiyle önce kilo ölçülür. Kalb ve damar muayenesi; dinlenme, nabzın sayılması, ayakta ve yatar durumda tan iyon ölçülmesi, varislerin veya hemoroidlerin (basur) tesbit edilmesi ile olur.
Bu muayene, dinlenme durumunda ve çoğu zaman “maksimumun altında efor” halinde alınan bir elektrokardiyog ramla tamamlanır. Hasta ergometrik bir bisiklet üzerinde giderek artan güçle, nabzı dakikada 130 veya 140 atıncaya kadar pedal çevirir. “Maksimum efor ölçümü” daha zordur, ama tercih edilir. Hastalığın o zaman maksimum kalb frekansına (220 eksi hastanın yaşı) erişmesi gerekir. Elektrokardiyogramın sürekli kontrolü altında ve yalnızca bir uzmanlık ortamında uygulanan bir ölçüm, maksimum efor sırasında kendilerini ele veren kalb ve kroner bozukluklarının yok olduğuna kanaat getirilmesine imkân verir.
Gerekirse başka testler de uygulanabilir: Holter (elektrokardiyogramın 24 saat boyunca sürekli kaydı), ultrasonlar sayesinde kalb boşluklarının görülmesine imkân veren ekokardiyografı veya yine ultrasonlar sayesinde atar damarların geçirgenliğini sınayan doppler.
Akciğer muayenesi, steteskopla dinleme dışında, sistematik bir radyografisi (röntgen filmi) ve akciğer hacimlerinin ölçümü demek olan spirometrik bir muayeneden teşekkül eder.
Böbreklerin durumu, elle muayene ile idrarda albümin ve şeker aranması ile araştırılır. Göz için ise göz dibi muayenesi ve göz tansiyonu ölçümü yaplır. Sağırlığın tesbiti için odiogram tatbik edilir.
Son olarak, biyolojik seviyede kan tahlili al ve akyuvarların miktarlarının, sedimantasyon hızının, trombositlerin, ürenin, kan şekerinin, kolesterolün, trigli seridlerin ve ürikasitin ölçülmesi ile çe kap ilk aşamada tamamlanır.
Anormal çıkan bir netice olursa, önce tahlil tekrarlanır, ardından yan ve ileri tetkiklerle bir hastalığa uydurulmaya çalışılır.

Category: Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir